Kế Toán Nội Bộ Làm Công Việc Gì?

Nhân Viên Kế toán nội bộ: Thông thường đảm nhận vị trí này không cần người phải có trình độ học vấn cao, không cần phải tuyển dụng người tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán, mà chính là ta cần phải tuyển chọn sao được 01 người trung thực, siêng năng. Sau đó hướng dẫn cho họ làm các báo cáo nội bộ và họ có thể làm lâu dài.

 1. Vậy công việc của Kế toán nội bộ là gì?
 2. Xuất hoá đơn VAT khi công ty bán hàng hoá, dịch vụ.
 3. Theo dõi công nợ phải thu nội 131, vào công nợ phải trả nôi bộ 331 (vì có những khoản Công ty không xuất hoá đơn đầu ra)
 4. Làm các phiếu giao hàng.
 5. Thu chi tiền mặt tại công ty (kiêm luôn thủ quỹ).
 6. Khi cần thanh toán công nợ phải trả cho các nhà cung cấp thì Kế toán nội bộ cũng đi chuyển tiền được.
 7. Chỉnh sửa các hợp đồng kinh tế theo mẫu cũ như: sửa tên công ty, mặt hàng, đơn giá…?
 8. Theo dõi danh sách nhân viên tham gia Bảo hiểm Xã Hội.
 9. Và các công việc nhỏ khác….

NASA hỗ trợ gì cho Kế toán nội bộ:

 • Xây dựng quy trình làm việc và giúp kiểm soát nội bộ.
 • Phối hợp với kế toán nội bộ để giúp hệ thống kế toán thuế của Công ty bạn tốt hơn.
 • Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán nội bộ.
 • Giải đáp những thắc mắc cho Kế toán nội bộ khi cần.
 • Phân tích và tổng hợp số liệu sổ sách để bạn so sánh với tình hình nội bộ .
Bài viết liên quan
EnglishVietnamese