DỊCH VỤ TƯ VẤN MỞ CHI NHÁNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hướng dẫn thủ tục mở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh gồm:

– Thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

– Quyết định của Chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên); Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên); Hội đồng quản trị (đối với Công ty Cổ phần) về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên); Hội đồng quản trị (đối với Công ty Cổ phần) về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

– Bản sao giấy tờ pháp lý CMND, CCCD hoặc PASSPORT còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Thời gian hoàn thành:

– Thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là có: Giấy phép kinh doanh + Mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh + Dấu tròn chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (nếu có yêu cầu).

Các khoản phí và lệ phí:

+ Phí con dấu tròn: 400.000 VNĐ (Dấu hộp lật Shiny loại tốt) (nếu có yêu cầu);

+ Lệ phí đăng công bố ĐKDN: 100.000 VNĐ (Nộp Sở KH&ĐT);

+ Phí dịch vụ soạn thảo hồ sơ nộp và nhận kết quả ĐKDN từ 1.000.000 VNĐ.