Đăng ký hồ sơ pháp lý ban đầu

Sau khi công ty có giấy phép đăng ký đinh doanh, con dấu công ty thì doanh nghiệp cần phải liên hệ với cơ quan thuế để tiến hành làm các thủ tục khai báo trước khi hoạt động.

Theo Thông tư 28/2011 quy định, các Doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 30 ngày kể từ ngày trên giấy phép hoặc ngày dự tính hoạt động kinh doanh phải đăng ký hồ sơ pháp lý ban đầu. nếu quá thời hạn sẽ phạt theo TT61

1/ Hồ sơ pháp lý ban đầu:
– Giấy phép kinh doanh sao y công chứng.
– Quyết định bổ nhiệm giám đốc.
– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc Người phụ trách kế toán.
– Tờ khai thuế môn bài.
– Đăng ký hình thức kế toán.

2/ Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn:
– Thông báo phát hành háo đơn.
– Hóa đơn mẫu.

3/ Thời Gian thực Hiện

– Soạn thảo hồ sơ 01 ngày.

– Thời gian đăng ký tại chi cục thuế 01 ngày

4/ Mức Phí
– Phí dịch vụ: 500.000 đồng.

Cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến dịch vụ của NASA.
Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác lâu dài cùng Quý công ty