Thưa Quý công ty, để sử dụng được 01 nhân viên kế toán có khả năng hiểu biết rõ về các Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Quy định về hóa đơn VAT, ….và Nhân viên này cũng có khả năng vận dụng vào trong thực tế theo từng loại hình ngành nghề kinh doanh, để làm sao mang lại lợi ích cao nhất cho công ty. Thì người này lúc này mới xứng đáng được gọi lé Kế Toán Trưởng và chi phí lương phải trả cho người này cũng là 01 con số không nhỏ? Vậy thì làm sao mình vẫn sử dụng được những kiến thức đó mà chi phí ít nhất?

Quý công ty có thể tham khảo qua dịch vụ tư vấn thuế của Nasa như sau:

 1/ Tư vấn chuyên sâu về thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

– Tư vấn về mức thuế suất của các mặt hàng.

– Tư vấn về cách ghi hóa đơn hàng hóa xuất khẩu.

– Tư vấn cách tính thuế giá trị gia tăng.

– Tư vấn về điều kiện khấu trừ thuế của Hàng hóa mua vào, Tài sản mua vào dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế.

– Tư vấn cách lập báo cáo thuế GTGT.

– Tư vấn hoàn thuế GTGT

Cơ sở pháp lý:

– Luật thuế Giá Trị Gia Tăng

– Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

– Các công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế chi tiết cho từng trường hợp riêng biệt.

 

2/ Tư vấn chuyên sâu về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:

– Tư vấn về cách xác định Doanh thu? thời điểm ghi nhận doanh thu?

– Tư vấn về các khoản mục chi phí:

+ Chi phí tiền lương? cấu trúc thanh bảng lương.

+ Chi phí định mức nguyên vật liệu?

+ Chi phí quảng cáo, tiếp khách…?

+ Chi phí lãi vay cá nhân?

+ Các khoản mục chi phí khác . . . . . . . . . .

 

Cơ sở pháp lý:

– Luật thuế TNDN

– Thông tư số 123/2012/NĐ-CP ngày 27/07/2012

– Các công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế chi tiết cho từng trường hợp riêng biệt.

 

 3/ Tư Vấn Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

– Tư vấn về cá nhân cư trú và không cư trú đối với người nước ngoài?

– Tư vấn chọn năm tài chính?

– Tư vấn đăng ký giảm trừ gia cảnh?

– Tư vấn quyết toán thuế TNCN?

– Tư vấn hoàn thuế TNCN?

– Tư vấn xin giảm thuế TNCN?

 

Cơ sở pháp lý:

– Luật thuế TNCN

– Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

– Các công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế.

 

4/ Tư vấn về Thuế Môn Bài

– Tư vấn mức vốn đăng ký kinh doanh để chọn mức thuế môn bài phù hợp?

– Các Mức phí môn bài như sau: 1.000.000 đồng/năm ; 2.000.000 đồng/năm; 3.000.000 đồng/năm;

 

5/ Tư vấn Thuế Xuất Nhập Khẩu:

– Tùy theo từng thời điểm mà mức thuế của các mặt hàng xuất nhập khẩu có thể thay đổi.

– Hàng tạm nhập tái xuất có được miễn thuế nhập khẩu và thuế Giá Trị Gia tăng không? Nếu đã nộp thuế rồi thì phải làm sao?

– Tư vấn kê khai hàng hóa ở kho hải quan.

 

Cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến dịch vụ của NASA.

Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác lâu dài cùng Quý công ty